Om projektet

Havemøbler i naturen

Sol over Urbanplanen var et projekt, der omhandlede det almene boligområde Urbanplanen på Vestamager. Det blev startet på foranledning af en af beboerne, der ansøgte Statens Kunstfond om nogle midler til byfornyelse. Faktisk var det ikke så meget permanent byfornyelse der var temaet, men snarere en midlertidig omdannelse af det halvforladte indkøbscenter, Solvang Centret, som det hele handlede om.

Den kunstneriske leder af projektet, der kørte i perioden 2007-2008 var Henriette Bretton-Meyer. Udover hende var arkitekter, billedkunstnere mv. indblandet i projektet, der bl.a. resulterede i en bog ved navn ”SOUP – Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen”.

Konklusioner i projektet anser vi, de nye ejere af hjemmesiden, som værende rigtigt interessante. For uanset hvad, må vi jo sige, at der overalt i Danmark ligger hele boligområder, der af enten den ene eller den anden grund ikke fungerer. Man kan pege mange fingre i samfundet som helhed. Var vi mere ”outgoing” tilbage i 1960’erne og 1970’erne, hvor adgangen til internet, TV mv. ikke var så udtalt som i dag, eller har vi bare andre forventninger til tingene?

Uanset hvad, så er der i hvert fald ingen tvivl om, at folk har fået mere travlt – endda på trods af, at den gennemsnitlige arbejdstid er faldet gennem de sidste mange år – såvel som antallet af børn. Hvorfor denne travlhed har ramt os er svær at sige, men i hvert fald er det sikkert, at vi i højere grad forlanger at have en ekstra grund eller to til at komme ud af husene – ud i virkeligheden.

Netop dette var SOSU bestemt eksponent for. Udover selvfølgelig handelslivet, der er vigtige for ethvert handelscenter og udemiljø, så er de sociale muligheder bestemt også. Det at lave udstillinger og udstille de kompetencer og kulturer, der findes i området er vigtigt, fordi det giver et godt udgangspunkt for samtale.

Urbanplanen er speciel, eftersom det er et område, der i meget høj grad huser etniske minoriteter, men derfor kan de grundlæggende ideer om at ”komme ud i den friske luft og møde andre mennesker” godt angribes på andre måder. Først og fremmest kunne man med fordel i mange bymiljøer i Danmark med meget stor fordel lavet ”oaser”, hvor man kan få pusten – og måske komme i dialog med sine medmennesker!